Drukarka fiskalna Posnet Thermal A EJ

POSNET THERMAL A EJ to apteczna wersja najpopularniejszej drukarki fiskalnej na rynku. Urz?dzenie wyposa?one jest w Informatyczny No?nik Danych (kopia elektroniczna) i jest gotowe na eurofiskalizacj? (wielowalutowo??).
Ponadto, drukarki Posnet dla aptek posiadaj? pe?en zestaw formatek niefiskalnych, umo?liwiaj?cych generowanie wszystkich operacji aptecznych, ktre spe?ni? nie tylko obecne, ale rwnie? przysz?e wymogi NFZ.

Najwa?niejsze funkcje
 • Dodatkowe linie opisu na wycenach recept i lekw (wi?cej)
 • Op?aty wg stawek VAT na raporcie dobowym (wi?cej)
 • Odpisy recept (wi?cej)
 • Automatyczna zmiana stawek VAT (wi?cej)
 • Rabaty i narzuty do pozycji aptecznych (wi?cej)
 • Komplet wydrukw aptecznych: wyceny recept, lekw gotowych i robionych oraz zamwienia na leki robione
 • Wydruk raportu kasowego dla aptek
 • Funkcje lojalno?ciowe i rabatowe (wi?cej)
 • Obs?uga p?atno?ci elektronicznych (wi?cej)
Najwa?niejsze cechy produktu
 • Kopia elektroniczna paragonu (karta SD) (wi?cej)
 • Wielowalutowo?? - eurofiskalizacja (mo?liwo?? zmiany waluty ewidencyjnej np: na Euro)
 • D?u?sza, 100-metrowa rolka papieru orygina?u
 • Alfanumeryczny wy?wietlacz klienta 2x20 znakw
 • Mo?liwo?? komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
 • Przypomnienie o obowi?zkowym przegl?dzie technicznym (co 24 miesi?ce)

Cena: 2799,- PLN