Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS

Drukarka_fiskalna_Posnet_Thermal_HS

Drukarka fiskalna Posnet THERMAL HS to kolejne urz?dzenie z linii najbardziej popularnych i ciesz?cych si? uznaniem klientw drukarek fiskalnych na polskim rynku. Konstrukcja drukarki zosta?a oparta na najnowoczesniejszych rozwi?zaniach technologicznych z wykorzystaniem materia?ow najwy?szej jako?ci. To niezawodne rozwi?zanie, ktre sprawdzi si? nawet w najci??szych warunkach pracy.

THERMAL HS stanowi po??czenie najwa?niejszych cech charakteryzuj?cych produkty Posnet: jako?ci, funkcjonalno?ci i nowoczesno?ci.

cheap zopiclone 7.5mg online zolpidem 10mg without prescription in UK

Podstawowe dane:

 • zupe?nie nowa konstrukcja wykorzystuj?ca najnowsz? generacj? procesorw Hitachi
 • wysokiej klasy, ciche , wydajne i bardzo szybkie mechanizmy drukuj?ce (150 mm/s)
 • mo?liwo?? wydruku faktur VAT
 • 42 formatki niefiskalne w standardzie, w tym transakcje elektroniczne, do?adowania GSM itd
 • du?y, czytelny, 4-liniowy wy?wietlacz klienta
 • wygodna i nowoczesna klawiatura dotykowa
 • mo?liwo?? wymiany akumulatora bez konieczno?ci rozkr?cania urz?dzenia
 • obcinacz papieru (opcja)
 • najwy?szy standard wykonania
 • nowoczesny i elegancki design

Akcesoria:

 • Modu? Bluetooth POSNET RSBT2 (299 z? netto)

Zewn?trzny modu? bluetooth wsp?pracuj?cy z urz?dzeniami Posnet. W stosunku do rozwi?za? konkurencyjnych charakteryzuje si? ma?ymi gabarytami.

 • Szuflada na pieni?dze flip-top (179 euro netto)

Kasetka otwierana do gry, dostosowana do wsp?pracy z w urz?dzeniami Posnet Thermal 5V, Posnet Neo oraz Posnet Combo. Produkt ten charakteryzuje bardzo wysoka jako?? i ergonomia oraz bardzo prosty sposb monta?u w boksie kasowym.

 • Szuflada na pieni?dze Posnet SKL (320 z? netto)

Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a zaprojektowana z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach i jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie rynku na urz?dzenie charakteryzuj?ce si? du?? wytrzyma?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a wykonana z najwy?szej jako?ci materia?w. Na szczegln? uwag? zas?uguje zastosowanie metalowych, kulkowych prowadnic wzka szuflady. Zapewniaj? one d?ugie i niezawodne dzia?anie a wzek dzi?ki nim porusza si? ?atwo i cicho. Szuflada wyposa?ona zosta?a w 8 przegrd na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich z?otych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon.
Szuflada mo?e pracowa? w dwch konfiguracjach: z mo?liwo?ci? otwierania poleceniem z kasy, lub za pomoc? klucza (rwnie? mo?liwo?? otwierania awaryjnego). Dzi?ki sterowaniu impulsem z zakresu 5 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada wsp?pracuje z wi?kszo?ci? dost?pnych na rynku urz?dze?.*
Na wyposa?eniu dodatkowym szuflady znajduje si? zestaw metalowych prowadnic umo?liwiaj?cych zamontowanie jej pod blatem sto?u lub biurka.

Cena:

2999 z? (netto)

Wersja bez obcinacza

Cena:

3199 z? (netto)

Wersja z obcinaczem