Kasa fiskalna Posnet Combo XL EU

Kasa fiskalna Posnet Combo XL to kasy dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. Cech? charakterystyczn? tego rozwi?zania jest bardzo pojemna baza towarowa, umo?liwiaj?ca zapami?tanie 60 000 PLU oraz szeroka gama konfigurowanych interfejsw 5 x RS232 i Ethernet. Ponadto linia XL standardowo jest wyposa?ona w alfanumeryczny wy?wietlacz klienta LCD 2 x 20 znakw, oraz wy?wietlacz operatora LCD 4 x 20 znakw.

http://schlaftabletten-rezeptfrei.com http://schlaftabletten-rezeptfrei.com/zolpidem

Najwa?niejsze cechy produktu
  • 60 000 PLU
  • 5 x RS232
  • Ethernet
  • Wy?wietlacz operatora LCD 4x20 znakw z pod?wietleniem i regulowanym kontrastem
  • Wy?wietlacz klienta LCD 2x20 znakw z pod?wietleniem i regulowanym kontrastem
  • 5 lat gwarancji na pami?? fiskaln?

Akcesoria

Cena: 3 299,- PLN